apple

Apple จะไม่ซ่อมแซม iPhone ที่ระบุว่าสูญหายอีกต่อไป

Apple Store และผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจะไม่ซ่อมแซม iPhone

ที่ได้รับการรายงานว่าสูญหายผ่านการลงทะเบียนอุปกรณ์ GSMAอีกต่อไป ตามบันทึกภายในที่ได้รับากMacRumors ตอนนี้บริษัทกำหนดให้ช่างซ่อมต้องปฏิเสธการซ่อมของผู้ใช้ หากพวกเขาได้รับแจ้งว่าไม่มีสถานะอยู่ในระบบ MobileGenius หรือ GSX ที่พวกเขาใช้ให้บริการลูกค้า

ufabet

การลงทะเบียนอุปกรณ์ GSMA คือฐานข้อมูลของหมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของอุปกรณ์แต่ละเครื่อง ตัวอย่างเช่น หากมีผู้รายงานว่าโทรศัพท์ของตนถูกขโมยไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่อาจตั้งค่าสถานะอุปกรณ์ผ่าน GSMA ซึ่งช่วยให้ผู้ให้บริการซ่อมระบุได้ว่าอุปกรณ์สูญหายหากอุปกรณ์ดังกล่าวเข้ามาในร้าน

นโยบายใหม่ของ APPLE สร้างขึ้นจากกฎที่มีอยู่นโยบายใหม่ของ Apple ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันผู้ให้บริการซ่อมจากการซ่อมแซมโทรศัพท์ที่อาจตกไปอยู่ในมือของผู้ไม่ประสงค์ดี สร้างขึ้นจากกฎที่มีอยู่ซึ่งห้ามไม่ให้ช่างเทคนิคลบ Activation Lock ของอุปกรณ์

เว้นแต่ลูกค้าจะสามารถให้หลักฐานว่าพวกเขาซื้ออุปกรณ์ได้ นอกจากนี้ Apple จะปฏิเสธที่จะทำการซ่อมแซมหากผู้ใช้วางอุปกรณ์ไว้ในโหมดสูญหายผ่านแอพ Find My ซึ่งจะล็อคอุปกรณ์และแสดงข้อมูลติดต่อบนหน้าจอล็อค

บริษัทยังไม่ได้ยืนยันการค้นพบของMacRumors ต่อสาธารณะ The Vergeติดต่อกับ Apple เพื่อขอความคิดเห็น แต่ไม่ได้รับการตอบกลับในทันที


อ่านบทความอื่น ๆ ได้ที่ : allamericanplaygrounds.com

Releated