หน่วยงานกำกับดูแลของ Formula 1 ดูเหมือนจะย้อนรอยกฎที่นำมาใช้ในปีนี้ซึ่งห้ามเสรีภาพในการพูดสำหรับผู้ขับขี่ในประเด็นสำคัญ

F1: จำกัด กฎเสรีภาพในการพูดของผู้ขับขี่ที่ระบุโดย FIA ก […]